Normen en certificaten

Normen en certificaten

 

De brandwerendheid omvat het vermogen van een bouwelement om gedurende een bepaalde tijdsduur te voldoen aan de voor de standaardproef voor de brandwerenheid gespecifieerde criteria ten aanzien van de dragende functie, de vlamdichtheid en/of thermische isolatie.

Stabiliteit : tijd dat het element zijn dragende functie behoudt (voor elementen met dragende functie).

Vlamdichtheid : tijd dat zich geen vlammen aan de niet-blootgestelde zijde van de wand verspreiden (voor scheidingselementen).

Thermische isolatie : tijd dat de temperatuur aan de niet-blootgestelde zijde niet boven een bepaalde thermische drempel stijgt.

De klassering wordt uitgedrukt in minuten (volgens de Europese classificatie) of in uren (volgens de Belgische classificatie) en stemt overeen met de tijd gelijk aan of kleiner dan de duur tijdens dewelke het element aan de gestelde voorwaarden voldoet. 

 

De Europese Commissie heeft een klassificatiesysteem van de brandweerstand (Beschikking van de Commissie van 3 mei 2000 ter uitvoering van Richtlijn 89/106/EEG) opgesteld. Omwille van de uitgebreide definitie wordt eerder de term brandprestatiecriteria gehanteerd :

De drie voornaamste prestaties zijn :

R : « loadbearing capacity » of « draagvermogen »

E : « integrity » of « integriteit »

I : « insulation » of « isolatie »

In het algemeen worden de klassen als volgt uitgedrukt :

Voor dragende elementen :

REI t : t is de periode gedurende dewelke aan alle criteria (draagkracht, dichtheid en isolatie) wordt voldaan

RE t : t is de periode gedurende dewelke wordt voldaan aan de criteria draagkracht en dichtheid

R t : t is de periode gedurende dewelke aan het criterium van de draagkracht wordt voldaan

Voor niet-dragende elementen :

EI t : t is de periode gedurende dewelke aan de criteria van de dichtheid en isolatie wordt voldaan

E t : t is de periode gedurende dewelke aan het criterium van de dichtheid wordt voldaan

Naast deze drie karakteristieken, worden nog andere facultatieve karakteristieken gespecificeerd. De indeling en het gebruik is afhankelijk van de toepassing van de bouwelementen. 

 

 

De Europese richtlijn aanvaart twee manieren om de brandwerenheid te evalueren : de beoordeling door BEREKENING of de beoordeling door PROEVEN.

De in België erkende laboratoria voor de uitvoering van proeven met betrekking tot de brandprestatie van bouwproducten zijn :

-       voor proeven betreffende de brandreactie        Universiteit van Gent (Warringtonfiregent)

ISSeP in Luik

-       Voor proeven betreffende de brandweerstand   Universiteit van Gent (Warringtonfiregent)

Universiteit van Luik

 

De Eurocodes

De Eurocodes vormen een geïntegreerd geheel van Europese normen voor het ontwerp en de dimensionering van gebouwen en kunstwerken, inclusief hun funderingen en weerstand tegen aardbevingen. Er zijn 10 Eurocodes.

De brandweerstand is eveneens een specifieke materie die voor de verschillende bouwmaterialen wordt behandeld in iedere Eurocode

De Protexio Groep houdt zich op de hoogte van de evolutie van de regels, wetten of codes zodat wij onze klanten efficienter kunnen helpen en hun verzoeken beantwoorden inzake veiligheid.

  

Proces Verbaal nummers voor de brandproeven van de NBN713-020

Pyro-Safe afdichtingen

Kabeldoorgangen

46062/453/C

 

 

48870/492/B

 

 

EF/GF/951/C-D

 

Stalen buizen

43662/423/A

 

 

44469/441/A

 

 

48870/492/B

Pyro-voegen

Uitzetvoegen

4/EF/58.442/GF710-C

Brandroosters

Rf1h en Rf2h

43.662-423C

 

 

4/EF/55.916/GF/658-B

 

 

4/EF/55.787/GF/476

 

 

4/EF/55.787/GF/951-A

 

 

5670.A

Brandmoffen

Rf2h

5670-B

Lengte 100mm en 200mm

 

5670-C

 

 

5670-D

 

 

48.870/PF/492-A

 

 

4/EF/57.910/GF/709/2

 

 

4/EF/57.556/GF/699-D

 

 

ISIB 89-G-18

Lengte 160mm

Rf2h

EF/FV/1273

Brandkleppen

Rf2h

 

Ronde

FID PRO

ITB AT-15-7303/2007

 

 

ITB-1585/W

Rechthoekige en ronde

FID S p/P

ITB AT-15-6990/2007

 

 

ITB-1491/W

 

FID S c/P

1488-CPD-0203/W

Brandwerende lucht en rookafvoerkanalen

 

 

Beschermde staal kanaal

Ro 1h

23 122 84-1

 

Ro 2h

22 0402 5 91

Zelfstandig kanaal

Ro 1h

23 0630 3 85-1

 

Ro 2h

23 0390 9 90-3

Bescherming van de staalkonstrukties

 

 

Kolommen

van Rf 1/2h tot Rf 2h

3877

 

 

6989

 

 

7376

Liggers

van Rf 1/2h tot Rf 2h

80-373

 

 

7376

Bescherming van de betonnen vloeren

Rf 2h

ISIB 93-G-58

Houten vloeren

Brandaanval langs boven

 

Bovenop de vloer of rechstreeks bevestid

Rf 1h

ISIB 93-G-52 A à E

 

 

8376

 

 

80-375

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bescherming van dakkonstrukties

 

 

Met minerale isolatie

Rf 1/2h en Rf 1h

8723

Staalplaat

Rf 1/2h

5232

Zelfstandig plafond

Eigen brandweerstand

6288

 

 

ISIB 91-G-13

 

 

6295

Brandwerende skeletwanden

 

 

Op metal studs

Rf 1/2h

3289

 

Rf 1h

3872

 

Rf 2h

3991

Voorzetwanden

Schachtafsluitingen

 

 

Rf 1h

3484

 

Rf 2h

3989

Toezichtluiken

 

 

Afschroefbaar

Rf 1/2h

3998

 

Rf 1h

3999

Snel toegankelijk

Rf 1/2h

35-248

 

Rf 1h

5671

Snel toegankelijk + decoratief paneel

Rf 1h

4866

Omkokering van elektrokabels

 

 

Uitwendige brand

Rf 1h et Rf 2h

86511

 

 

Enkele definities

Wand : al dan niet verticaal bouwelement dat twee volumes scheidt, een binnenwand bevindt zich tussen twee binnenomgevingen ; een buitenwand bevindt zich tussen een binnen- en een buitenomgeving

Compartimentwand : binnenwand die zich bevindt tussen twee compartimenten

Compartiment : deel van een gebouw begrensd door wanden die de branduitbreiding naar het aanliggende compartiment of compartimenten gedurende een bepaalde tijd dient te beletten. Een compartiment is al dan niet onderverdeeld in lokalen.

Reactie bij brand : gedrag van een materiaal dat in gespecifieerde testomstandigheden door zijn eigen ontbinding, een vuur waaraan  het blootgesteld wordt, voedt.

Het gedrag inzake reactie bij brand van een product wordt bewezen :

-       Door de gegevens horende bij de CE-markering

-       Bij gebrek aan CE-markering : een classificatierapport opgemaakt door een laboratorium of een certificatieorganisme uit een lidstaat van de Europese Unie.

Dat classificatierapport is gebaseerd op stricte evaluatie procedures

Kanaal : leiding waarin lucht- of verbrandingsproducten stromen

Pijp : buisvormige leiding waarin  een ander fluïdum dan lucht of verbrandingsproducten stroomt.

Leidingen : algemeen term die de elektrische geleiders, de kanalen en de pijpen aanduidt

Koker : omsloten ruimte waarin leidingen geplaatst zijn

Brandwerende klep : beweegbare afsluiting in een kanaal ontworpen om de branduitbreiding te verhinderen

Deur : bouwelement dat in een wandopening geplaatst wordt, bestemd om doorgang mogelijk te maken en te verhinderen ; de deur bevat een vast gedeelte (deuromlijsting met of zonder bovenpaneel en /of zijpanelen), een beweegbaar gedeelte (deurvleugel), ophangings-, bedienings- en sluitingselementen en de verbinding met de wand.

Doorvoering : opening in een wand, voor de doorgang van een leiding voor fluïda, vaste stoffen, electriciteit of elektromagnetische golven, zoals licht. Deze mogen de opgegeven brandweerstand van de wand niet verminderen.

Afdichting : inrichting die ter plaatsen van een doorvoering wordt gebruikt om de branduitbreiding doorheen de wand te beperken.