De brandweerstand van dragende strukturen is de tijd gedurende dewelke het bouwelement zijn dragend functie blijft vervullen in geval van brand.

Daarom is een aangepast brandcompartimentering voor de de dragende struktuur van een gebouw de eerste prioriteit teneinde deze te vrijwaren in geval van een brand. In de nieuwe Europese klasseringsnorm En 13501-2 wordt deze eigenschap aangegeven door de letter R.

De beschermingstechniek bestaat uit het aanbrengen van een beschermend product op de draagstruktuur. In functie van de specifieke situatie kan men een keuze maken tussen een omkasting bestaande uit brandwerende panelen, het behandelen van de strukturen met een brandwerende mortel of het aanbrengen van een brandwerende verflaag.

De beschermingsdikte van het aan te brengen brandwerend product is vervat in de norm EN 13381-1 tot 9, en wordt bepaald in functie van de gewenste brandweerstand en van bepaalde parameters eigen aan de draagstructuur (betondek,vloerdikte, belastingsgraad,…).

Deze norm beschrijft de brandproeven dewelke uitgevoerd werden op een aantal conventionele proefelementen. Deze zullen dan de basis vormen om de beschermingsdikte te bepalen van een specifieke groep bouwelementen in een bepaald toepassingsgebied zoals betonnen vloeren, staalconstructies of andere.Op deze manier kan de benodigde beschermingsdikte bepaald worden die nodig is om een brandweerstand in de tijd te voorzien.

De dragende bouwelementen van een gebouw limiteren zich niet enkel tot de kolommen en liggers maar ook tot de vloeren alsook de scheidingswanden die eveneens over een dragende functie beschikken.

Voor de vloeren spelen de vlamdichtheid en de thermische isloatie een grote rol van betekenis (symbolen E en I) en zijn ze belangrijk bij het verhinderen van de verspreiding van brand in het kader van de passieve brandbescherming.

 

Bescherming van de liggers en kolommen

Stalen kolommen worden ingekleed in brandwerende panelen. De bescherming is zelfdragend, stevig en stootvast.

 

Betonnen kolommen en liggers kunnen ofwel door brandwerende panelen, door brandwerende mortel of ook door brandwerende verf beschermd worden.

 

Hout kolommen en liggers kunnen beschermd worden door brandwerende panelen in enkele- of dubbele laag.

 

 

 

Een brandwerende bescherming vertraagt de opwarming van de houtconstructie, maar verhinderd ze niet. Een goed concept voorziet dus niet alleen de vertraging van de warmte overdracht, maar ook de warmteafvoer door natuurlijke ventilatie of door het aanwenden van specifieke systemen.

De brandwerende panelen zullen aan de kolommen en liggers bevestigd worden dmv ankers waarvan de lengte en de onderlinge afstand varieert in functie van de brandweerstand.

Indien een kolom of een ligger aan de buitenzijde verkoold is zal deze vervangen dienen te worden zelfs indien de dragende struktuur nog beschikt over voldoende dragend vermogen. Bij een kolom dewelke ingekleed werd dient enkel de bekleding vervangen te worden.

 

Bescherming van vloeren, daken en plafonds

Betonnen vloeren branden niet. Traditionele betonconstructies hebben echter een ontgoochelende brandweerstand. Bij blootstelling aan een sterk ontwikkelde brand brokkelt het beton af en treden er in de betonvloerplaten thermische vervormingen op.

De betonplaat zelf kan gevrijwaard worden van beschadiging indien ze beschermd wordt door brandwerende panelen.

 

Houten vloeren kunnen eveneens fungeren als scheidingdswanden met dragende functie  in de brandcompartimentering van het gebouw.In de Europese terminologie worden ze dan ook geklasseerd als R E I.

Ze kunnen door brandwerende panelen beschermd worden op verschillende manieren :

Onder de houten vloer, rechstreekts aan de liggers of als ophangstructuur.

Boven op de houten vloer, met de bestaande bepleistering tussen de liggers.

De afwerking van het plafond gebeurt door plamuur- en schilderwerken.

Men kan ook de brandweerstand van onder naar boven bekomen door brandwerende panelen bovenop de bestaande houten vloer aan te brengen, of van bovenuit tussen de liggers te werken. Hierdoor kunnen de onderliggende sierbalken behouden en zichtbaar blijven.

Zelfdragend brandwerend plafond (vals plafond dat werd aangebracht voor het verbergen van technische leidingen biedt de mogelijkheid om de ruimte tussen de draagvloer en het plafond te beschermen tegen een brand en verzekerd ook de gevraagde brandweerstand. Deze zijn eveneens geschikt om aangewend te worden als brandbescherming van dakconstructies of andere complexe structuren, waar de individuele bescherming van de dragende elementen te omtslachtig en budget onvriendelijk zou zijn.

Het aanbrengen van een zelfstandig brandwerend plafond is ook een aangewezen oplossing indien een brandweerstand in beide richtingen vereist wordt.

 

Beschermen van een gebouw

Brandwerende wandsystemen met aanzienlijke hoogte, is een niet-dragende wand die vervaardigd is uit gegalvaniseerde stalen roosterwerk met aan beide zijden brandwerende panalen. De wand is uitermate geschikt voor hoge, lichte en makkelijk te demonteren wanden waar hoge grad van brandwerendheid geëist wordt.

Het systeem wordt gekenmerkt door een eenvoudig en snelle montage en is beperkt in breedte maar toch zeer stabiel. Door zijn laag gewicht vereist de wand geen bijkomende fundering.

De profielen moeten  aan diverse criteria beantwoorden en worden daarvoor op maat gemaakt.

Skeletwanden zijn wanden die opbebouwd zijn rond een skelet, een geraamte met houten kepers of met metalen C-profielen.

De dikte van de platen is afhankelijk van de brandweerstand.

De spouw tussen de houten kepers of de metalen C-profielen worden met rotswol gevuld vanaf een brandweerstand van 1uur.

Het is eveneens mogelijk een uitsparing te voorzien om een brandwerende deur te installeren.

Renovatiewanden zijn oplossingen dewelke toegepast worden om de brandweerstand van bestaande wanden  te verhogen. In dat geval worden de brandwerende panelen aan de beide zijden van de wanden aangebracht.

Wanden met C-profielen : de brandwerende panelen worden aan beide zijden geplaatst, de spouw wordt gevuld met rotswol.

De hierboven vermelde skeletwanden en C-profielen beschikken eveneens over een goede akoestische isolatie.

Voorzetwanden  zijn wanden die vanaf één enkel zijde gemonteerd worden. Ze worden toegepast als afdichting voor openingen in brandwerende muren. Ze lenen zich ook tot het afdichten of opbouwen van technische schachten en worden meestal aangewend op plaatsen waar de bereikbaarheid gelimiteerd is tot één zijde.

Voorzetwanden worden ook gebruikt om achterliggende constructies te beschermen, in het kader van zelfdragende plafonds.

Deze wanden kunnen op een randstructuur, op metalen C-profielen of op houten kepers gemonteerd worden. In de spouw wordt rotswol aangebracht teneinde te beantwoorden aan de gevraagde brandweerstand.

De voorzewandenworden al dan niet vast of demonteerbaar, kunnen ook aangewend worden aan de voorzijden van schachten.

Voor grotere gebouwen worden de meeste technische leidingen in de schachten gecentraliceerd. Daar de technische schachten aanzien worden als een plaats voor mogelijke uitbreiding van de brandhaard zijn de eisen omrent de brandweerstand vrij hoog.

Technische schachten worden meestal uitgevoerd in metselwerk of beton. Men zal er de voorkeur aan geven om de voorzijde van de schacht vrij te laten, met het doel het aanbrengen van de technische installaties te vergemakkelijken. Deze voorzijde wordt in een  later fase afgedicht met een brandwerend paneel.

Het type constructie wordt bepaald door de toegangsfrequentie alsook de -snelheid waarmee de installatie dient bezocht te wordt. De toegang tot de schachten is een belangrijk gegeven mbt regelmatige inspecties van de technische leidingen alsook voor het opnemen van bepaalde verbruikmeters. In sommige gevallen zal men afneembare brandwerende toegangsluiken inbouwen. Voor het aflezen van verbuikersmeters kunnen ook beglaasde delen ingebouwd worden.

De technische schachten, of delen van technische schachten kunnen ook gerealiseerd worden in brandwerende panelen.

 

[[{"fid":"325","view_mode":"teaser","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":"165","width":"220","class":"media-element file-teaser"}}]]              [[{"fid":"326","view_mode":"teaser","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":"165","width":"220","class":"media-element file-teaser"}}]]