Categorie: 

Inleiding

Dankzij de centralisatie van haar activiteiten en ervaring op het gebied van de passieve brandbescherming biedt de firma PROSECO de mogelijkheid technisch advies aan te bieden alsook audit’s uit te voeren in verschillende types gebouwen en voor verschillende  toepassingen met betrekking tot produkten zoals brandwerendedeuren, brandkleppen, brandmoffen, brandroosters, brandwerende dichtingen en compartimenteringen.

 

PROSECO Ervaring

Passieve brandbescherming is ons vakgebied sinds 30 jaar. Een complex geheel dat gekenmerkt wordt het federale aspect alsook door certificaties en normen (zowel Belgisch als Europees).

Dit vakgebied vereist dus een diepgaande kennis en ervaring.

Kontrole door een erkende instanties

De eerste zorg en prioriteit in het vakgebied brandwerende bescherming is de bescherming van personen en vastgoed.

Heden ten dagen voeren de controle- en erkende instanties meer pro-actieve controles uit op bestaande gebouwen met betrekking tot de brandwerende bescherming. Bij afwijkingen op de vooropgestelde eisen kan men in de uiterste gevallen overgaan tot het limiteren van de uitbatingstijd van een gebouw.

Om dit soort situaties te vermijden raden wij aan een voorafgaandelijke audit uit te voeren.

 

Audit van het gebouw

De audit van een gebouw spitst zich toe op een visuele kontrole van de staat van de geïnstalleerde produkten, brandwerende afdichtingen alsook de uitvoering van de werkzaamheden en de gebruikte technieken.

De doelstelling van de audit is :

1. u een actuele staat omtrent de passieve brandbescherming van uw gebouw te laten kennen.

2. u een omschrijving te geven omtrent de nodige uit te voeren werkzaamheden teneinde uw gebouw comform te stellen op gebied van normen en wetgeving.

3. u een budgetraming op te geven in de tijd voor de uitvoering der werkzaamheden.

4. u een overzicht te geven van de impact der werkzaamheden in het gebouw.

5. u een onderhoudsplan op te stellen teneinde de uitbating van het gebouw te verzekeren op     lange termijn.

De audit kan zowel uitgevoerd worden op  op een gebouw dat al dan niet operationeel is. Bij  een gebouw dat in gebruik is kunnen wij eveneens de discretie en privacy garanderen tijdens het uitvoeren van onze opdracht.

Een audit wordt afgesloten door de overhandiging van een volledig dossier met een aansluitende evalutie in samenspraak met onze klant.

 

Hieronder enkele praktische voorbeelden waarvoor u ons kan contacteren:

 

Rapport van een erkende instantie Wij analyseren en maken de vertaalslag van het rapport dat u voorgelgd werd door een erkende instantie : kontrole organisme, brandweer, preventie adviseurs,….

 

Aankoop van een gebouw, beheer van een gebouw, verhuis In het geval u zou overgaan tot de aankoop van een gebouw, een nieuw gebouw in beheer zou nemen of zou verhuizen raden wij u aan om een voorafgaandelijke audit uit te voeren teneinde een reeel beeld te bekomen omtrent de actuel stand van zaken op gebied van brandwerend bescherming. Ervaring heeft ons geleerd dat vele verborgen en onbekende situaties op gebied van comformiteit omtrent brandwerende bescherming een aanzienlijk budget voorstellen waar uiteindelijk toch rekening mee gehouden te worden vooralleer de uitbating van het gebouw aan te vatten.

 

Doelstelling van de audit

Onze doelstelling is om uw een volledig overzicht te geven van de staat van uw gebouw inzake passieve brandbescherming.

Dit kan voor of na het bezoek van een erkende instantie (Seco, Vinçotte ,IBGE, brandweer…) gebeuren.

Graag staan we ter uwer beschikking!

 

 

Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie via de contact pagina of ons uw prijsaanvragen te sturen naar deviseur@protexio.be