Bescherming van technische schachten

 

De brandveiligheidsnormen voorzien dat gebouwen onderverdeeld worden in compartimenten.

Teneinde de brandweerstand van de compartimenten te behouden dienen bepaalde  voorzorgsmaatregelen genomen worden.

In de praktijk lopen er door de wanden van de comparitmenten technische leidingen zoals : ventilatie- rookafvoer-, luchtkanalen, waterleidingen,…. Het is vanzelfsprekend dat deze doorvoeringen brandwerend afgedicht dienen te worden teneinde de compartimentering van het gebouw niet in gedrang te brengen.

 

Het luchtkanalennetwerk doorheen de verschillende compartimenten van een gebouw kan in grote mate bijdragen tot het overdragen van brand van het ene compartiment naar het andere.

-       De aanwezige openingen in de ventilatiekanalen kunnen ervoor zorgen dat de brandhaard zich via convective uitbreid naar een ander compartiment.

-       De brand kan eveneens overgedragen worden door geleiding, een phenomeen dat zich kan voordoen in het geval van metalen ventilatiekanalen. De warmte overdracht zal geschieden door straling.

-       Ventilatiekanalen waarvan de structuur beschadigd is geeft evenzeer vrij spel aan de brandhaard waardoor de de brand overslaagt naar een ander compartiment.

-       Het loskomen van een ventilatie kanaal kan een opening in de scheidingswand veroorzaken waardoor de brand onmiddellijk en volledig kan overslaan.

 

Teneinde de compartimentering van de ventilatiekanalen en andere technische leidingen te verwezenlijken zal men brandkleppen, brandmoffen installeren en zullen de doorvoeringen brandwerend afgedicht worden.

De ventilatiekanalen kunnen op twee manieren uitgevoerd worden zijnde uit plaatstaal (traditioneel) of brandwerende panelen dewelke een zefdragende struktuur voorstellen.

Het beschermen van schachten kan op drie verschillende manieren gebeuren :

 1. Bescherming rond de verbindingsflensen (stalen- of inox kanalen)
 2. Bescherming rechstreeks op het kanaal (stalen of inox kanalen)
 3. Zelfdragend kanaal

Voor de uitvoeringen 1 en 3 is de dikte van de brandwerende panelen afhankelijk van de gevraagde brandweerstand ; voor uitvoering (2) is de brandweerstand 2uur.

 

Bij opwarming zullen de galbestkanalen een uitzetting in de lengte vertonen dewelke ongeveer 1mm/m bedraagt per 100°C. Indien een galbestkanaal tussen twee scheidingswanden gemonteerd wordt dient er rekening gehouden te worden met deze uitzetting. Dit verschijnsel doet zich voor bij ventilatiekanalen met minimale lengte van 5m.

Voor langere kanaalnetwerken dienen de uitzettingen om de 10m opgevangen te worden om alsook ter hoogte van elke uitzettingsvoeg van het gebouw.

Zelfdragende kanalen

Deze ventilatiekanalen zijn vervaardigd uit brandwerende panelen.

Dit type van kanaal biedt een hoge graad van flexibiliteit op gebied van vormgeving en installatie. Deze panelen kunnen ter plaatsen op maat gesneden worden teneinde een antwoord te bieden op eventuele wijzigingen tijdens de realisatie van het gebouw.

Het grote voordeel van dit type kanaal is dat er geen uitzetting dient opgevangen te worden, met uitzondering ter hoogte van de uitzettingsvoegen van het gebouw.

Dergelijke schachten kunnen vertikaal en horizontaal geplaatst worden. Bij een vertikale plaasting zal men gebruik maken van steunprofielen.

De plaatsing van steunprofielen is van belang om te vermijden dat bij brand de vertikale kanalen gaan uitknikken of onder het eigen gewicht gaan doorzakken.

Oppervlaktebehandeling

In zeer specifieke milieus, zoals in agressieve lucht van laboratoria, zwembaden, nucleaire plants, zullen de kanalen een oppervalktebehandeling ondergaan dmv het aanbrengen van een verflaag. Naargelang het toepassingsgebied gebruikt men epoxy- of polyurethaanverven. Bij toepassingen waar de kanalen in de buitenlucht gemonteerd zijn en onderhevig zijn aan alle weersomstandigheden wordt aanbevolen de kanalen te behandelen met een coating.

Beschermen van de elektrotechnieken

Elektrische leidingen worden op hun beurt behandelt teneinde de overdracht van warmte of brand tegen te gaan.

De bescherming van kabels biedt een aantal belangrijke voordelen zoals :

 • Het functiebehoud van de kabels (gebaseerd op brandproeven).
 • Ruimtbesparend door geringe afmetingen.
 • Een zelfdragend systeem met hoge belastbaarheid.
 • Eenvoudige Montage.
 • Toegankelijkheid hoog na installatie tbv inspecties, hertellingen of wijzigingen in de elektro-installaties.
 • Verluchtingsmogelijkheden die in de brandproef mee verwerkt zijn.

 

Heel wat installaties, aangedreven met elektrische stroom, moeten in geval van brand hun functie blijven behouden. Deze eis geldt bijvoorbeeld voor de industriële bedrijven alsook voor hospitalen teneinde de verdere werking van bepaalde instrumentatie te blijven garanderen. Ook brandweer moet kunnen beschikken over tal van meldingsinstallaties, en diverse brandblussystemen, brandliften daar deze operationeel zijn mits elektrische energie.

 

 

 

Voegafdichting

Voor brandwerende voegen kunnen twee types van eisen onderscheiden worden :

 1. Eis tot vlamdichteid (symbool Rf of E). In dit geval is een vulling in polystyreen reeds voldoende.

 

 1. Er wordt een brandweerstand geëist volgens de drie klassieke criteria (Europese symboliek E I). In dit geval zal men een vulling met brandweerstand van 1uur en 2uur gebruiken.

Het brandwerend afdichten van vertikale en horizontale voegen in vertikale massieve wanden bestaande uit cellenbeton, beton of baksteen met een minimumdikte van 90mm mag in brandwerende PUR-schuim uitgevoerd worden. De brandweerstand is afhankelijk van de voegbreedte en de voegdiepte. Deze techniek is echter niet geschikt voor dilatatievoegen !

 

[[{"fid":"327","view_mode":"teaser","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":"165","width":"220","class":"media-element file-teaser"}}]]                          [[{"fid":"328","view_mode":"teaser","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":"220","width":"165","class":"media-element file-teaser"}}]]                       [[{"fid":"329","view_mode":"teaser","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":"165","width":"220","class":"media-element file-teaser"}}]]